Atributii

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Oltenia” al Judeţului Dolj, funcţionează în baza prevederilor art.10 din Ordonanţa Guvernului nr.88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.363/2002, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.25/2004 aprobată prin Legea nr. 329/2004, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă aprobată prin Legea nr.15/2005 cu modificările şi completările ulterioare, Hotarârea 606/2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Oltenia” al Judeţului Dolj, s-a înfiinţat la data de 15.12.2004 prin unificarea Grupului de Pompieri ,,Oltenia” al Judeţului Dolj cu Inspectoratul de Protecţie Civilă al Judeţului Dolj.

Inspectoratul judeţean este constituit ca serviciu deconcentrat în subordinea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă în scopul asigurării managementului situaţiilor de urgenţă pe tipurile de risc din competenţă. Activitatea inspectoratului este coordonată de prefect, conform prevederilor Legii nr. 340/2004 privind instituţia prefectului, cu modificările şi completările ulterioare.

Inspectorul şef se subordonează nemijlocit Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

Atributiile Institutiei