Prevenire

1. ASPECTE GENERALE

La nivel național activitatea de prevenire este asigurată prin structura specializata din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, denumita Inspectia de Prevenire

La nivel teritorial, inspectoratele pentru situații de urgență județene/București-Ilfov, prin inspecțiile de prevenire, planifică, organizează, pregătesc și desfășoară activități de prevenire la instituții publice, localități, construcții cu aglomerări de persoane și agenți economici cu risc din zona de competență sub coordonarea șefului inspecției de prevenire.

Scopurile activitatii de prevenire sunt:

  • a) asigurarea respectarii prevederilor actelor normative si a celorlalte reglementari privind apararea împotriva incendiilor si protectia civila;
  • b) identificarea, evaluarea si analiza pericolelor potentiale prin aprecierea probabilitatii de aparitie a lor si a consecintelor pe care le presupun pentru viata oamenilor, mediu si bunuri materiale;
  • c) constientizarea riscurilor prin schimbul reciproc de informatii între personalul care executa controlul de prevenire, factorii de decizie, personalul angajat si alte persoane interesate si/sau implicate;
  • d) informarea populatiei privind pericolele potentiale de risc, inclusiv în locuinte si gospodarii, si modul de comportare în caz de incendiu si în alte situatii de urgenta.

Principalele forme ale activitatii de prevenire sunt:

  • Reglementarea, avizarea, autorizarea, acordul, controlul, asistenta tehnica de specialitate, informarea preventiva a autoritatilor, organismelor, factorilor implicati si a populatiei, precum si pregatirea acestora pentru situatii de urgenta, auditul de supraveghere a persoanelor fizice si juridice atestate, constatarea si sanctionarea încalcarilor prevederilor legale
  • Supravegherea pietei, precum si recunoasterea si desemnarea organismelor pentru atestarea conformitatii produselor cu rol în satisfacerea cerintei securitate la incendiu sunt forme ale activitatii de prevenire care se executa prin structuri specializate, la nivel national.
  • Controlul activitatii centrelor de evaluare si certificare a competentei personalului care desfasoara activitati în domeniu se face de catre Inspectia de Prevenire si, dupa caz, de inspectiile judetene, în conditiile legii.

2. Seveso