Documente Legea nr. 544/2001

Legislație:
 • Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată
 • Hotărârea nr. 478 din 6 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002
Modele de solicitări ale informațiilor de interes public prevăzute de Legea 544/2001:
Servicii de copiere a documentelor:

În unităţile Ministerului Afacerilor Interne (conform OMAI nr. 157 din 10 octombrie 2016), costurile serviciilor de copiere a documentelor, aferente unei operaţiuni tehnice de copiere, sunt următoarele:

 • 0,5 lei per pagină, alb-negru, pentru informaţii şi imagini disponibile pe hârtie format A4 sau inferior;
 • 0,6 lei per pagină, alb-negru, pentru informaţii şi imagini disponibile pe hârtie format A3.
Modalităţile prin care se poate efectua plata serviciilor de copiere sunt următoarele:
 • în numerar – la casieria Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, str. Banul Dumitrache nr. 46, sect. 2, mun. Bucureşti. Program: LUNI – VINERI, în intervalul orar 14.00 – 16.00
 • prin virament, în contul de trezorerie, cu menţiunile:
  • Beneficiar: BUGETUL DE STAT
  • Cod fiscal: 4203997
  • Cont IBAN: RO87TREZ70020360150XXXXX
  • Trezorerie operativă Municipiul Bucureşti
  • Explicaţia: alte venituri.